Spotkanie partnerów projektu SME-trainet (Program Leonardo da Vinci), Wiedeń