Słowo Podlasia: Pojechali do Paryża w nagrodę

Grupa uczniów ze szkół prowadzonych przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej reprezentowała Polskę na I Europejskim Spotkaniu 1000 Młodych Praktykantów w Paryżu. Był to zlot osób kształcących się i odbywających równocześnie praktyki zawodowe w zakładach produkcyjnych i usługowych. Bialską szkołę, jedyną spośród 27 tego typu placówek w całym kraju, Wytypował Związek Rzemiosła Polskiego w nagrodę za dokonania na rzecz oświaty zawodowej.

Szkoła wyznaczyła do wyjazdu swoich najlepszych uczniów. (…) Pierwszy dzień poświęcili na ekspresowe zwiedzanie Paryża wynajętym samochodem. Nazajutrz bialska ekipa dała się zauważyć w wielkiej paryskiej Hali Bersy, wymachując nad głowami transparentami z nazwą swojego miasta i kraju. – Spotkało się to z aplauzem tysięcy innych uczestników spotkania – zapewnia opiekunka grupy, wychowawczyni klasy trzeciej, Ewa Kaniewska. Dodaje tez, że jej uczniowie czuli się znakomicie pośród paryskich rówieśników. Tam szkoły zawodowe i rzemieślnicze cieszą się dużym uznaniem. Dowodem mogła być obecność przedstawicieli prezydenta i rządu Francji w randze ministrów.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej. Zgromadziło uczniów ze wszystkich 27 państw członkowskich. Podobne zjazdy maja się odbywać w kolejnych latach.

Więcej: Słowo Podlasia

Słowo Podlasia
Jerzy Trudzik 01.11.2008