Spotkanie negocjacyjne w sprawie wdrożenia europejskiego porozumienia ramowego w sprawie przemocy i