Przejście organizacji MŚP do przejrzystych i zamkniętych modeli biznesowych

Zielony ład może być wielką szansą dla organizacji MŚP na utrzymanie wzrostu i zatrudnienia – powiedział Guido Lena, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju SMEunited.

W celu osiągnięcia Zielonego Ładu, należy zapewnić ramy umożliwiające organizacjom MŚP, płynne przejście do bardziej przejrzystych i zamkniętych modeli biznesowych, usprawnienie i uproszczenie prawodawstwa i jego wdrażanie oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania inwestycji – podsumował Guido Lena debatę, która odbyła się na drugim posiedzeniu grupy zadaniowej SMEunited ds. Zielonego Ładu w dniu 24 września br.

Zebraliśmy się, aby uzgodnić stanowiska, które będą miały wpływ na rozwój strategii Zielonego Ładu, a które to zostaną przedstawione w ostatnim kwartale 2020 r., takie jak: Strategia Zrównoważonego Finansowania, Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, Strategia Zrównoważonych Chemikaliów i 8. Środowiskowy Program Działań – wyjaśnił Guido Lena. Na sam koniec wspomniał, że nowe stanowiska wkrótce zostaną przesłane do właściwych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej.

Źródło: SMEunited