Kongres Rzemiosła Polskiego, Warszawa 29 września 2020 r.

Uroczystym odegraniem hymnu państwowego rozpoczął się w Warszawie, doroczny Kongres Związku Rzemiosła Polskiego. W obradach Kongresu uczestniczą uprawnienie delegaci.

Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem Związku Rzemiosła Polskiego, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.