Organizacje MŚP w centrum naprawy Europy

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek niezbędna jest dobra strategia na rzecz odbudowy naszego rzemiosła oraz organizacji MŚP – to główne przesłanie Prezydenta SMEunited Albana Maggiara po jego udziale w Internetowym seminarium pt.: Strategia UE na rzecz organizacji MŚP jako siła napędowa naprawy Europy.

W czasie swojego wystąpienia na Internetowym seminarium, Prezydent SMEunited Alban Maggiar poruszył trzy tematy: test organizacji MŚP, dostęp do danych oraz rekapitalizacja organizacji MŚP.

Na początku wystąpienia, Prezydent SMEunited Alban Maggiar, stwierdził – Instytucje UE muszą działać zgodnie z zasadą “Think Small First”, ponadto stosować test organizacji MŚP dla celów ujednolicenia przepisów UE dla organizacji MŚP. W celu dalszego udoskonalania testu dla organizacji MŚP, instytucje europejskie powinny prowadzić ciągły dialog z reprezentatywnymi organizacjami MŚP. Gwarantuje to, że interesy organizacji MŚP są uwzględnianie w czasie procesu decyzyjnego – zaznaczył Prezydent SMEunited Alban Maggiar.

Jeśli chodzi o dostęp do danych dla organizacji MŚP – w opinii Prezydenta SMEunited – to są one wstępnym warunkiem dla konkurowania MŚP. W codziennej działalności organizacji MŚP dostęp do danych, często oznacza zdolność do konkurowania i kontynuowania działalności lub ryzyka zamknięcia swojej działalności. Dlatego postulujemy o gospodarkę opartą na danych, uwzględniającą interesy organizacji MŚP, jako producentów i usługodawców – powiedział Prezydent SMEunited, Alban Maggiar.

Na koniec, Prezydent SMEunited Alban Maggiar, przypomniał, że wiele organizacji MŚP walczy o przetrwanie w czasie pandemii, biorąc pod uwagę, że ich płynność finansowa została poważnie nadwyrężona podczas lockdown-u. Ponadto Alban Maggiar ostrzegł, że według prognoz wskaźniki niewypłacalności wzrosną pod koniec tego roku lub na początku 2021 r. Aby temu przeciwdziałać, kluczowa jest ponowna kapitalizacja przy pomocy instrumentów prywatnych i publicznych. Jest to możliwe przy pomocy instrumentów quasi-kapitałowych oraz stałej rekompensaty kosztów – dodał Prezydent SMEunited Alban Maggiar.

Z kolei niemiecki Minister Gospodarki, Peter Altmaier, podczas Internetowego seminarium, zwrócił uwagę na zapewnienie dostępu do finansowania, ograniczenie biurokracji, wprowadzenie polityki przyjaznej organizacjom MŚP oraz wspieranie innowacji.

Powinniśmy zrobić więcej. Nadszedł czas żeby działać i zrobić wszystko, aby organizacje MŚP, były bardziej widoczne we wszystkich planach naprawy UE i planach na przyszłość – podsumowała eurodeputowana Marina Dlabajova.

Źródło: SMEunited