Uwagi ZRP do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W związku ze skierowaniem do Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1075), Związek Rzemiosła Polskiego przedstawiał przewodniczącemu Komisji, Cezaremu Chlebowskiemu, uwagi i postulaty do projektowanych rozwiązań w podatkach dochodowych z prośbą o ich rozpatrzenie i ewentualne uwzględnienie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Stanowisko środowiska rzemieślniczego szczególnie zasługuje na uwagę, ponieważ Związek Rzemiosła Polskiego został przez Ministerstwo Finansów w prowadzonych konsultacjach społecznych.