Seminarium pt. „Handel, wzrost i polityka światowa” Przedstawicielstwo KE w Polsce