Posiedzenie Zespołu TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych