Uczniowie zawodu sprawdzą swoją wiedzę o BHP

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik oraz Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając zapraszają młodych rzemieślników do udziału w konkursie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów z zakładów rzemieślniczych wiedzy na temat prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku odbędzie się już XI edycja tego konkursu.

Konkurs wiedzy o BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych obejmuje dwa etapy. W pierwszym, Izby Rzemieślnicze – wspólnie z Okręgowymi Inspektoratami Pracy i Kuratoriami Oświaty – organizują regionalne eliminacje konkursowe. Tegoroczne konkursy regionalne zostaną przeprowadzone w terminie do 11 kwietnia 2011 roku.

Uczniowie, którzy okażą się najlepsi w regionalnych eliminacjach, przejdą do drugiego, ogólnokrajowego etapu, który odbędzie się 17 maja 2011 roku w siedzibie ZRP w Warszawie. Uczestnicy konkursu zmierzą się z testem zawierającym pytania z prawa pracy, BHP, ergonomii, psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Na uczniów, którzy najlepiej rozwiążą test, czekają atrakcyjne nagrody. Obok nagród indywidualnych, przyznane zostaną również wyróżnienia dla trzech najlepszych Izb Rzemieślniczych – ich punktacja zostanie obliczona na podstawie wyników testu obydwu uczestników reprezentujących daną Izbę.

Organizację konkursu wiedzy o BHP dla młodych rzemieślników wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB, a patronat medialny obejmą: „Inspektor Pracy”, „Mała Firma”, „Gazeta Prawna” oraz „Praca i Zdrowie”.

Konkurs wiedzy o BHP jest jednym z licznych działań na rzecz bezpiecznej pracy prowadzonych wspólnie przez Związek Rzemiosła Polskiego i Państwową Inspekcję Pracy. Warto nadmienić, iż ZRP propaguje również organizowany przez PIP konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz akcję „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wiedzy o BHP zostały zamieszczone na stronach internetowych ZRP i PIP.

 

Więcej informacji: LINK