Stanowisko ZRP w sprawie wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2019 r.

W nawiązaniu do pisma z 21 sierpnia 2018 r. skierowanego do  Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2019 roku, Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny kolejnemu podniesieniu płacy minimalnej.

Link: mrpips – płaca minimalna