Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe – tradycja i wyzwanie

Przedstawiamy artykuł autorstwa Andrzeja Stępnikowskiego, Zastępcy Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, eksperta Związku Rzemiosła Polskiego, opublikowany w czasopiśmie „DIALOG w Centrum i Regionach” nr 6/2018, wydawnictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy do przeczytania publikacji -> https://zrp.pl/wp-content/uploads/2018/08/DIALOG-6-2018.pdf