Konkurs dla partnerów społecznych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na realizację projektu w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

Założeniem  konkursu jest wybór projektów, które będą realizować  i upowszechniać badania i analizy w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia. Wnioski mogą składać partnerzy społeczni, czyli organizacje pracodawców i pracowników oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników.

Konkurs składa się z odrębnych rund. Każda runda kończy się wyborem projektów do dofinansowania:

I runda: 30.09.2018 – 31.10.2018  (do godz. 12:00)

II runda: 31.10.2018 (od godz. 12:01) – 30.11.2018 (do godz. 12:00)

III runda: 30.11.2018 (od godz. 12:01) – 31.12.2018 (do godz. 12:00)

Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz stopnia wykorzystania pozostałej do rozdysponowania alokacji.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 5 250 000,00 PLN.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2019 roku

Link: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/220-Wysokiej-jakosci-dialog-spoleczny-w-zakresie-dostosowania-systemow-edukacji-i-szkolenia-do-potrzeb-rynku-pracy-1

(Grafika: Google)