Rzeczpospolita: Walka z biurokracją: krok w przód, krok w tył

„Organizacje przedsiębiorców żałują, że z projektu ustawy ograniczającej biurokrację zniknęła część zapowiedzianych wcześniej udogodnień. Ale chwalą pomysł, by zlikwidować zaświadczenia i umożliwić przedstawianie urzędnikom oświadczeń” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Organizacje żałują, że druga wersja projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (pierwszą dostali pod koniec zeszłego roku) jest szczuplejsza. Właśnie kończy się czas na przesyłanie do Ministerstwa Gospodarki swoich uwag na temat projektu. Wszystkie zwracają uwagę na to, że usunięto z niego kilka istotnych propozycji.”

„Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego, zwraca uwagę na to, że projekt zawiera propozycje obniżenia stawek podatku od nieruchomości, jeśli przedsiębiorca zawiesza prowadzenie firmy oraz w niektórych przypadkach proponuje zmniejszenie o połowę górnej granicy grzywny za przestępstwa skarbowe oraz zmniejszenie górnych granic kar za naruszenia obowiązku prowadzenia ksiąg. Jednak jej zdaniem niefortunne jest to, że jeśli przedsiębiorca wysyła pocztą wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, musi notarialnie poświadczać podpis. – Przecież takiego obowiązku nie ma nawet przy zeznaniach podatkowych – dodaje Elżbieta Lutow.”

Więcej: rp.pl
Aleksandra Fandrejewska
06.04.2010
LINK