Podatki.biz: Polska zdecydowanym liderem wykorzystania funduszy UE

„Komisja Europejska opublikowała dane dotyczące wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Opublikowane w marcu 2010 r. dane pokazują, że Polska jest zdecydowanym liderem w ich wdrażaniu.” – czytamy na portalu Podatki.biz.

„Spośród wszystkich państw Unii Europejskiej Polska otrzymała największą kwotę funduszy. Wartość środków przekazanych przez Komisję (zaliczek i refundacji) przekroczyła 9,59 mld euro. Na kolejnych miejscach plasują się Niemcy i Hiszpania, które uzyskały z Komisji Europejskiej kwoty blisko dwukrotnie mniejsze od Polski – odpowiednio 4,95 mld euro i 4,79 mld euro.”

„Pozycja Polski na tle pozostałych państw UE została przedstawiona na poniższym wykresie (dane w euro).”

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl