Posiedzenie grupy roboczej ds. informacji, promocji i szkoleń KK NSRO, Warszawa