Opinia ZRP odnośnie uprawnień budowlanych

Związek Rzemiosła Polskiego wysłał do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Olgierda Dziekońskiego list z opinią dotyczącą uprawnień budowlanych. Związek Rzemiosła Polskiego z dużym zadowoleniem przyjmuje inicjatywę ustawodawczą dotyczącą przyznania absolwentom technikum uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Od dnia 1 stycznia 2006 r. osoby legitymujące się średnim wykształceniem technicznym o profilu budowlanym nie mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane. Obowiązujące aktualnie uregulowania odbierają absolwentom technikum budowlanego motywację do dalszego rozwoju zawodowego, co ma bezpośredni wpływ na wybór tego kierunku kształcenia przez młodzież. Przekazanie przez wojewodów spraw związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych organom samorządu zawodowego spowodowało eliminację inżynierów, a poprzednio i techników z rynku budowlanego.

ZRP proponuje, by prawo do nadawania i cofania uprawnień budowlanych miała nie tylko izba zawodowa, ale i wojewoda.

Szczegółowe informacje w załączniku.