Seminarium „Aktualne problemy prawne i organizacyjne rynku budowlanego i nieruchomości”.

W dniu 6 kwietnia 2009 r. odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego spotkanie-seminarium zorganizowanie wspólnie przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości oraz Związek Rzemiosła Polskiego na temat: „Aktualne problemy prawne i organizacyjne rynku budowlanego i nieruchomości”. W spotkaniu, jako prelegent wziął udział Olgierd Dziekoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. On też dokonał wprowadzenia do dyskusji i udzielił odpowiedzi na pytania, jakie zadawali uczestnicy w liczbie 38 osób.

W porozumieniu z Ministrem Olgierdem Dziekońskim organizatorzy seminarium ustalili, że na pytania, jakie nasłali zainteresowani do organizatorów będą po ich opracowaniu zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Związku Rzemiosła Polskiego oraz portalu internetowym zarządzania nieruchomościami. „Zarządcy Com.Pl.” oraz innych, z którymi współpracuje Konfederacja.

Waldemar Mazan – Wiceprezes Konfederacji poinformował zebranych o przygotowywanym na trzecią dekadę maja, br. kolejnym wspólnym z ZRP seminarium na temat: ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz zmian w ustawie o prawie zamówień publicznych.

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości wspólnie ze Związkiem Rzemiosła prowadzi prace przygotowawcze nad kolejnym seminarium poświęconym sądownictwu polubownemu. O obydwu seminariach poinformujemy na naszych stronach internetowych oraz ww. portalu „Zarządcy Com.Pl. do końca miesiąca kwietnia br.

Prosimy już dziś na adresy poczty elektronicznej Konfederacji: kbin@kbin.org.pl; i Związku Rzemiosła Polskiego; zrp@zrp.pl; przesyłać pytania na obydwa wyżej wymienione seminaria, za co z góry uprzejmie dziękujemy.