Rzeczpospolita: Chleb ma być sposobem na promocję Polski

Piekarze chcą reklamować polski chleb w CNN International i BBC Word. Liczą, że dzięki temu eksport wzrośnie o ok. 40 proc.

Na przygotowanie spotów reklamowych i programów o polskim pieczywie w mediach zagranicznych potrzebujemy od 1 do 4 mln zł – szacuje Grzegorz Nowakowski dyrektor Instytutu Polskie Pieczywo, pomysłodawca kampanii promocyjnej.

Kampania ma ruszyć w drugiej połowie 2009 roku, jednak skala promocji zależeć będzie od wielkości pieniędzy, jakie piekarzom uda się na ten cel pozyskać.W grę wchodzą dotacje z budżetu, ministerstw Gospodarki i Spraw Zagranicznych. Reklama za granicą powinna się przełożyć na wzrost eksportu pieczywa z Polski. Tak więc rysuje się realna szansa, że smak polskiego pieczywa znać będzie nie tylko Polonia, ale też rodowici mieszkańcy wielu europejskich miast.

Rzeczpospolita
Beata Drewnowska 11.12.2008