List Prezesa ZRP na temat spraw ważnych dla środowiska rzemieślniczego

W załączniku prezentujemy list Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, będący odpowiedzią na pismo Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi. W liście Prezes Bartnik w obszerny sposób odniósł się do uchwał Walnego Zgromadzenia Cechu z czerwca br.
Z uwagi na fakt, że poruszone w korespondencji z Cechem sprawy mogą zainteresować całe środowisko, na prośbę Prezesa, zamieszczamy na portalu jego odpowiedź.