Rzeczpospolita: Biznes rozczarowany pomysłami resortu

„Elżbieta Lutów, ekspert ZRP, proponuje, by faktury w formie elektronicznej były uznawane, nawet, jeśli nie mają certyfikowanego podpisu elektronicznego” – to jedna z reform ograniczających biurokrację, które organizacje zrzeszające pracodawców zalecają w dzisiejszej Rzeczpospolitej.

 

„Pracodawcy liczą, że rząd zdecyduje się odważniej ograniczać biurokracie niż to proponuje resort gospodarki.”

 

„Organizacje przedsiębiorców pozytywnie opiniują projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji dla obywateli i przedsiębiorców. Ograniczenie nadregulacji państwa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pobudzenia potencjału przedsiębiorczości kraju.”

 

„Największym problemem jest nie to, że przepisy są rozbudowane, ale to, że nie są przejrzyste. Bardzo często nie tyle sam fakt istnienia reglamentacji, ile warunki, jakie trzeba spełnić, by zrealizować jej wymogi, są główną barierą podejmowania i prowadzenia działalności.”


Więcej: rp.pl
Aleksandra Fanderejewska
08.01.2010