„Opłatek” wspólnie z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości