Robocze spotkanie w MG dot. Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki