Posiedzenie Komitetu Dialogu Społecznego, Bruksela