Resort gospodarki chce wzmacniać zaufanie przedsiębiorców do administracji publicznej

Usuwanie zbędnego formalizmu w relacjach między przedsiębiorcami a administracją – jest jednym z priorytetów nowego Prawa działalności gospodarczej. Wprowadzenie zasady uprawnionych oczekiwań pomoże w zbudowaniu zaufania przedsiębiorców do organów władzy publicznej.

Zasada zakłada, że stosowanie prawa przez organ w konkretnych sytuacjach musi być przewidywalne. Zgodnie z nią urzędy i organy administracji, w relacjach z obywatelem powinny, stosować się do wypracowanej praktyki i działań. Nie powinny również od nich odstępować, jeżeli przedsiębiorca dochował odpowiednich warunków i nie zaszły wyjątkowe okoliczności uniemożliwiające ich stosowanie.

Obecnie projekt założeń Prawo działalności gospodarczej jest na etapie opracowywania wniosków z konsultacji międzyresortowych i publicznych.
Więcej: LINK