GUS o IV kwartale 2014 r.

Według GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) w czwartym kwartale 2014 r. był wyższy o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

W czwartym kwartale 2014 r. przyspieszył import i eksport. Należy zwrócić uwagę na zrównoważony charakter wzrostu PKB, który oparty jest na stabilnie rosnącej konsumpcji, wysokiej dynamice inwestycji (9,5 proc.) oraz na eksporcie.

W tym okresie wartość dodana rosła we wszystkich sektorach. Potwierdza to analiza danych uwzględniających zjawiska o charakterze sezonowym – tu spowolnienie odnotowano jedynie w przypadku sektora transportu.
Więcej: LINK