Prezes Związku Rzemiosła Polskiego uczestnikiem debaty Polskiego Kongresu Dialogu Społecznego

Na Stadionie Narodowym w Warszawie, 26 marca odbędzie się Polski Kongres Dialogu Społecznego. Uczestnikiem merytorycznej debaty „ Wyzwania na dziś. Najpilniejsze zadania dla administracji rządowej, strony związkowej oraz pracodawców”  będzie prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania będą kwestie m.in. prowadzenia dialogu społecznego w Polsce, roli administracji rządowej oraz wzmocnienia wiarygodności partnerów dialogu. Uczestnicy dyskusji panelowych będą szukać odpowiedzi na pytanie czy potrzebna jest nowa formuła aktywności związków zawodowych.

Związek Rzemiosła Polskiego obejmie wydarzenie Patronatem Honorowym.

Kongres organizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz przez redakcję „Rzeczpospolitej”