Realizacja programów 2014-2020. Stan na 12 listopada 2017 r.

Z danych wygenerowanych z systemu teleinformatyczngo SL2014 od uruchomienia programów do 12 listopada 2017 r. złożono 68 706 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 427,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 263,9 mld zł.

Do 12 listopada 2017 r. podpisano z beneficjentami 25 681 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 143,2 mld zł.