Przedsiębiorca ma prawo. Rząd przyjął Konstytucję Biznesu

„Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Filarem naszych propozycji jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm” – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

 

Wśród przyjętych przez rząd ustaw znalazły się: prawo przedsiębiorców, przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podaje Ministerstwo Rozwoju.

 

Najważniejsze rozwiązania jakie znalazły się w ustawie to m.in. katalog relacji biznesu z państwem, nowością jest powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu. W ramach „Pasa startowego dla nowych firm” znalazły się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa i ulga na start. Działalność nierejestrowa będzie dotyczyć drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Ulga na start to z kolei fakultatywne zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. 

 

Ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być fakt, że ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne, a za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. W pakiecie zmian znalazł się również zapis o stopniowym wycofywaniu z obrotu numeru REGON dla przedsiębiorców, który zastąpi NIP jako podstawowy numer identyfikujący przedsiębiorcę. Stworzony zostanie także Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy czyli portal internetowy który nie tylko w wyjaśni w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe. Łatwiejsze i bardziej elastyczne ma się również stać zawieszanie działalności gospodarczej. 

 

Wprowadzono także katalog podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego. Jest to m.in. zasada proporcjonalnego ograniczania obciążeń dla MŚP, zgodnie z którą zanim przystąpi się do projektowania nowego prawa, należy przeanalizować czy zamierzonego skutku nie można osiągnąć za pomocą innych środków. 

 

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

 

Więcej: LINK