Realizacja programów 2014-2020 – na 17 grudnia 2017

Wygenerowane z systemu teleinformatycznego SL2014 dane wskazują, że od uruchomienia programów do 17 grudnia 2017 r. złożono 71 130 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 446,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 276,1 mld zł.

W tym okresie podpisano z beneficjentami 28 213 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 156,0 mld zł.