Spotkał się Zespół Sterujący Platformy PPP

W Ministerstwie Rozwoju wspólnie obradowały: Zespół Sterujący Platformy PPP (Partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz Zespół ds. PPP. Dokonano podsumowania działań Ministerstwa Rozwoju w zakresie PPP oraz omówiono działania związane z przygotowaniem i realizacją projektów w formule PPP.

„Rok 2017 był niezmiernie intensywny, jeśli chodzi o działania w zakresie PPP. Rząd przyjął dwa kluczowe dokumenty ważne dla rozwoju rynku PPP. Są to Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP” – powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik. – Polityka PPP” postawiła przed nami bardzo ambitne zadania i rok 2018 powinien być równie intensywny” – dodał, zapowiadając między innymi kontynuację prac w zakresie nowelizacji ustawy o PPP, wsparcia przygotowania projektów PPP i szkoleń.

Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zapoznał uczestników powiedzenia z zaleceniami dotyczącymi przygotowania projektów PPP, które można znaleźć w dokumencie „Polityka PPP”. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju zaprezentowali najważniejsze projektowane zmiany ustawowe, a także zwrócili uwagę na to, co w partnerstwie publiczno-prywatnym powinno mieć szczególne znaczenie – czyli niefinansowe korzyści, jakie powinny nieść ze sobą takie przedsięwzięcia.
Więcej: LINK