Dzień informacyjny dotyczący składania wniosków w 2018 r.

13 lutego 2018 r. w Brukseli, EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii) organizuje Dzień Informacyjny dotyczący składania wniosków w 2018 r. Podczas tego wydarzenia omówione zostaną szczegóły dotyczące misji, działań i priorytetów strategicznych EIT w ramach programu „Horyzont 2020”, planu ramowego Programu Badań i Innowacji; modelu innowacji EIT oraz zasad finansowania.

 

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat podstawowej filozofii składania wniosków, procesu oceny i planu działania; wskazówek dla potencjalnych wnioskodawców przy składaniu właściwych wniosków. Organizatorzy zapewniają możliwości nawiązania kontaktów i współpracy z EIT oraz z innymi potencjalnymi wnioskodawcami.

 

To wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych innowacyjnością. Rejestracja odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, pod adresem: http://eitinfoday.onetec.eu/index.html 

 

Więcej: LINK