Autonomiczne porozumienie ramowe w sprawie cyfryzacji nadal toruje drogę dla MŚP

W ramach projektu „Wspieranie wdrażania autonomicznego porozumienia ramowego w sprawie cyfryzacji” europejscy partnerzy społeczni i partnerzy społeczni z Austrii, Cypru, Łotwy i Słowacji spotkali się w Wiedniu, aby omówić wdrażanie porozumienia ramowego w sprawie cyfryzacji. Opierając się na dyskusjach przeprowadzonych na miejscu, partnerzy społeczni UE nadal gromadzą przykłady najlepszych praktyk krajowych dla swojego narzędzia cyfrowego, specjalnej strony internetowej gromadzącej najlepsze praktyki w całej Europie w zakresie wdrażania AFA w sprawie cyfryzacji.

Doradca ds. polityki społecznej SMEunited stwierdził, że „Autonomiczne porozumienie ramowe (AFA) w sprawie cyfryzacji zapewnia kluczowy proces partnerstwa dla MŚP, aby umożliwić im zabezpieczenie umiejętności cyfrowych, których potrzebują dla swoich pracowników. Dialog społeczny nadal pomaga wypełnić lukę w umiejętnościach poprzez włączenie cyfryzacji do agendy” .

Jednym z głównych punktów zainteresowania MŚP jest utrzymanie zdolności do zatrudnienia ich siły roboczej poprzez wyposażenie ich w odpowiedni zestaw umiejętności cyfrowych. Jedną z kluczowych strategii jest rozpoczęcie od szkolenia menedżerów, którzy mogą następnie służyć jako ambasadorzy wiedzy w swoich firmach, zmniejszając zależność od zewnętrznych zasobów szkoleniowych. Współpraca między pracodawcami i związkami zawodowymi jest ważna dla dokładnego określenia przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności i strategicznego inwestowania w wysiłki na rzecz cyfryzacji. Nadając priorytet tym wysiłkom, MŚP mogą wzmocnić swoją siłę roboczą, aby dostosować się do cyfryzacji i pozostać elastycznymi, aby sprostać nowym wyzwaniom świata pracy.

Treść porozumienia ramowego w sprawie cyfryzacji ENG (PDF)