Realizacja programów 2014-2010 do 4 marca 2018 r

Z danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od momentu uruchomienia programów do 4 marca 2018 r. złożono 77 045 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 487,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 300,4 mld zł.
 
Do 4 marca 2018 r. podpisano z beneficjentami 32 340 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 176,0 mld zł.