Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem – „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – ocena wprowadzonych zmian prawnych.”
 
W terminie do 9 marca 2018 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęły dwie oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej. 
 

Pełna treść komunikatu o wynikach postępowania: