Rada Fundacji „Teraz Polska” oraz spotkanie wigilijne