Panorama Leszczyńska: Goście Redaktora

„Grono znakomitych gości spotkało się w warszawskim Pałacu Chodkiewiczów podczas promocji drugiego, rozszerzonego wydania książki Teresy Masłowskiej „Łącznik z Paryża”. Prowadził spotkanie prof. dr hab. Andrzej Ajnekiel – wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

W promocji uczestniczyli wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski z małżonką, dyrektor Kancelarii Prezydenta RP Izabela Tomaszewska i kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Janusz Krupski oraz prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik”.

Więcej: Panorama Leszczyńska