Pytania dotyczące zawodów

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zawodów, w których można zawierać umowy o pracę z uczniami w celu przygotowania zawodowego, na stronie https://zrp.pl/zadania/oswiata_szko.asp?id=1 opublikowaliśmy listę zawodów, w których odbywa się nauka w zakładach rzemieślniczych. Szczegóły dotyczące zawierania umów z uczniami można uzyskać w macierzystych cechach i wydziałach oświaty izb rzemieślniczych.