Puls Biznesu: Zmiany w kodeksie: czas pracy dopasowany do potrzeb

W „Pulsie Biznesu” ukazał się artykuł o wydłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, który właśnie trafił do konsultacji. Ustawodawca chce również, by pracodawca mógł zaproponować pracownikom trzy możliwości: różne, ruchome godziny pracy lub miks obu rozwiązań.

Są to rozwiązania z pakietu kryzysowego, które ministerstwo pracy chce wprowadzić do kodeksu pracy na stałe. Jeśli pracodawca uzna to za konieczne z powodów obiektywnych, technicznych lub podyktowanych organizacją pracy, będzie mógł wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy (obecnie tylko do 4). Jednak konieczne będą w tym przypadku ustalenia w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Zdaniem ministra pracy dostosowanie godzin pracy będzie korzystne dla pracodawcy i pracownika, ułatwi godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, np. gdy trzeba odprowadzić dziecko do przedszkola i przyjść do pracy trochę później.

Z uwagi na konieczność szybkiego uchwalenia przepisów minister zaapelował do pracodawców i związków zawodowych o jak najszybsze konsultacje społeczne propozycji nowelizacji Kodeksu pracy. Dodał, że poprosi o skrócenie konsultacji międzyresortowych i i będzie przekonywał parlamentarzystów o jak najszybsze uchwalenie zmian.

Więcej:pb.pl
18.12.2012
Iwona Jackowska