Platforma internetowa o systemach edukacji zawodowych w UE

Rozpoczyna się ostatni etap Projektu “Euroapprenticeship”, Zawiązane w 2009 roku międzynarodowe konsorcjum stworzyło platformę internetową http://www.euroapprenticeship.eu/ , która stanowi bardzo dobre miejsce do pozyskiwania informacji o systemach edukacji zawodowej w innych krajach Unii Europejskiej. Ułatwia również nawiązanie współpracy przy tworzeniu projektów zorientowanych na wymianę międzynarodową uczniów i mistrzów.

Wartością dodaną projektu jest możliwość  poszerzania horyzontów i nawiązywania kontaktów przez przedstawicieli izb rzemieślniczych z partnerami z zagranicy. Z tej możliwości skorzystali przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, izb rzemieślniczych z Wrocławia, Poznania, Tarnowa (spotkania w Brukseli), Rzeszowa i Lublina  (wizyta w Paryżu) oraz Bydgoszczy i Katowic (seminarium w Kopenhadze). Konkretnym efektem nawiązanej współpracy była m.in. wizyta w Polsce przedstawicieli Chambre de Metiers et L’Artisanat z regionu Langwadocja (Francja) i wspólny projekt z Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie, dzięki któremu udało się w tym roku wysłać kilkudziesięciu mistrzów i uczniów z Podkarpacia na staż do Francji. Projekt pomógł zacieśnić współpracę lubelskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Włochami,  a Izbie Rzemieślniczej z Tarnowa realizować projekt z partnerami z Hiszpanii. Projekt potrwa do połowy 2013 roku.

Zainteresowanych dołączeniem do sieci prosimy o kontakt z Andrzejem Stępnikowskim, który – przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – koordynuje działania projektu w Polsce (stepnikowski@zrp.pl).

Do obejrzenia i wykorzystania  – cykl filmików promujących staże międzynarodowe zorganizowane dla adeptów nauki w różnych rzemiosłach. Filmy zrealizowano w ramach projektu.

 Link