Jak skutecznie promować stanowiska polskich pracodawców na poziomie unijnym

Wartość dodana projektu „Branże w Dialogu” wyraża się poprzez fakt podejmowania uzgodnień w odniesieniu do tematów będących przedmiotem dyskusji na poziomie unijnym. Należy zwrócić uwagę, że niektóre z nich są wyjątkowo kontrowersyjne. Na przykład branża artystyczna uzgodniła stanowisko dotyczące jednolitego patentu europejskiego. Podobnie jak stanowisko ZRP pogląd branży na uczestnictwo Polski w systemie jednolitego patentu europejskiego jest negatywny.

Podobny pogląd prezentują pozostałe organizacje zrzeszające polskich pracodawców, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP oraz BCC. Negatywne stanowisko prezentuje Polska Izba Rzeczoznawców Patentowych. Równocześnie wiadomo, że polski rząd zlekceważył obawy polskich przedsiębiorców i przystąpił do sytemu jednolitego patentu europejskiego.

Więcej informacji w załączniku