Puls Biznesu: Resort oceni, czy firma nie unika podatków

Ministerstwo finansów pracuje na projektem w ordynacji podatkowej. Chce np. wprowadzić tzw. klauzulę unikania prawa podatkowego – czytamy w gazecie. Przepis ma pozwolić organom podatkowym zakwestionować skutki podatkowe transakcji, która ich zdaniem będzie miała na celu osiągnięcie korzyści podatkowej.

Firmy, które będą chciały uniknąć tej sytuacji mogą zwrócić się do resortu o otrzymanie otrzymanie tzw. opinii zabezpieczającej, która określi, czy transakcja jest prawidłowa pod względem podatkowym. Koszt wydania opinii to: 15 tys. zł, a w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi — 30 tys. zł.
Więcej: LINK