Kasy rejestrujące: wystarczy ogólna nazwa towaru lub usługi

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie jednoznacznej identyfikacji na paragonach, która pozwala podatnikom na wpisywanie ogólnych nazw towarów i usług w kasach rejestrujących.

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 czerwca w sprawie kas rejestrujących (Dz. U.poz.363) paragon fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Dodatkowo paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Podatnik powinien, zatem zastosować oznaczenia nazw towarów lub usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku.
Nazwy pozwalające na „jednoznaczne” identyfikowanie oferowanych towarów i usług oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i świadczonych usług określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów. Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji jest w dużej mierze uzależniony od specyfiki prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.Oznacza to, że zamiast posługiwać sie określeniami dla grupy towarów (jak, pieczywo, nabiał, warzywa) należy używać nazw typu: jabłka, pomidory, chleb, bułka itd).W przypadku cukierni nie musi wyszczególniać  sernik, tortowe, szarlotka, tylko zaprogramować nazwę ogólną – ciastka. Towary mogą sie nawet róznić ceną, natomiast nie mogą  mieć różnej stawki VAT.

Więcej: Interpretacja jest dostępna na stronie: LINK