Puls Biznesu: Pawlak: propozycje pracodawców są ważnym wskazaniem dla rządu

przedsiębiorstw, przedstawione na Pierwszym Kongresie Pracodawców, są dla rządu ważnym wskazaniem – uważa wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.” – czytamy w Puls Biznesu

„Propozycje te dotyczą m.in. pokonania fiskalnych barier wzrostu gospodarczego, stabilnego systemu podatkowego, nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, nowelizacji Prawa zamówień publicznych i ochrony własności intelektualnej.”

„Bardzo ważne jest, że środowisko przedsiębiorców w sposób ujednolicony zsumowało wszystkie propozycje na Kongresie. To jest bardzo dobra płaszczyzna do praktycznych i skutecznych działań rządu. Nie będziemy dyskutować o prawach autorskich, zależy nam na tym, aby najlepsze pomysły wykorzystać” – powiedział w czwartek Pawlak na konferencji prasowej podsumowującej Pierwszy Kongres Pracodawców.

„Kongres odbył się 17 stycznia. Organizatorami były: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.”

„Podczas czwartkowej konferencji organizatorzy styczniowej imprezy wręczyli wicepremierowi zbiór dokumentów kongresowych, uzupełnionych o postulaty zgłoszone w dyskusji w trakcie Kongresu. Postulaty te zostały uzgodnione przez większość środowiska biznesowego i tworzą koncepcję utrzymania polskiej gospodarki na wieloletniej ścieżce wzrostu. Pracodawcy oczekują od rządu analizy tych propozycji oraz przedstawienia sposobu ich realizacji.”