Podatki.pl : Nowa płaszczyzna współpracy organizacji biznesowych

„Organizatorzy I Kongresu Pracodawców, który odbył się w styczniu bieżącego roku, postanowili powołać nowe forum służące współdziałaniu środowisk skupiających przedsiębiorców. W grupie inicjatorów znalazły się Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Rada Biznesu, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Rzemiosła Polskiego.”- informuję portal podatki.pl

„Nowa formuła współpracy pozwoli uniknąć ograniczeń, jakie dziś ciążą na Radzie Przedsiębiorczości – w przeciwieństwie do Rady będzie ona otwarta dla wszystkich, którzy spełnią kryteria członkostwa”

„Do nowej platformy współpracy będą mogły przystąpić organizacje przedsiębiorców zarejestrowane zgodnie z prawem, które działają co najmniej 3 lata, stale prezentują swoje opinie i stanowiska w sprawach gospodarczych na forum publicznym, są ogólnopolskie i ponadbranżowe, nie należą do organizacji, które wcześnie przystąpiły do nowej platformy współpracy i mają audytowany bilans.”