Gazeta Prawna: Emerytury pomostowe: ciągle brak porozumienia

„Już we wtorek lub w środę premier Donald Tusk ma się spotkać z Prezydium Komisji Trójstronnej m.in w sprawie dokończenia reformy systemu emerytalnego. Obok szefa rządu w spotkaniu ma uczestniczyć Waldemar Pawlak, wicepremier i przewodniczący Komisji Trójstronnej, oraz Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Pracodawcy i związkowcy mają nadzieję, że w jego trakcie zostanie przygotowany harmonogram prac nad emeryturami pomostowymi oraz zostaną podjęte strategiczne decyzje dotyczące tego, kto i kiedy otrzyma takie świadczenia” – informuje Gazeta Prawna

„Rząd proponuje, aby emerytury pomostowe były przyznawane osobom na podstawie kryteriów medycznych ustalonych przez Komisję Ekspertów Medycyny Pracy w 2000 roku. Obejmą więc około 130 tys. z ponad 1 mld osób wykonujących pracę w szkodliwych warunkach na podstawie obecnych przepisów. Do uprawnionych nie zaliczają się więc m.in. nauczyciele czy większość pracowników PKP.”

„Zdaniem Jana Klimka, wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), nie ma szans, aby ustawa o emeryturach pomostowych została szybko uchwalona.”
– Jest bardzo duże ryzyko, że będzie trzeba po raz kolejny przesunąć o rok obowiązywanie obecnych przywilejów – dodaje Jan Klimek.”

„Eksperci ubezpieczeniowi i pracodawcy są zdecydowanymi przeciwnikami dalszego utrzymywania uprawnień do wcześniejszych emerytur. Zdaniem Ireny Wóycickiej z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową trzeba zachęcać pracowników, aby jak najdłużej byli aktywni zawodowo. Podobnie uważają pracodawcy.
„- W Polsce ludzie powinni pracować, a nie przechodzić na wcześniejsze emerytury. Wśród prac wykonywanych przez rzemieślników także są prace szkodliwe. Na przykład piekarz może dostać pylicy, co nie oznacza, że będziemy się domagać dla niego wcześniejszej emerytury – mówi Jan Klimek.”

„Według ZRP firmy nie powinny ponosić kosztów rozwiązań pochodzących z poprzedniej epoki, kiedy władze hojną ręką rozdawały przywileje emerytalne, chcąc zachować spokój społeczny. Pracodawcy podkreślają więc, że emerytury pomostowe powinny być wypłacane tylko osobom faktycznie zatrudnianym w szkodliwych warunkach.”

„Rząd proponuje stworzenie Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), do którego będą trafiać składki płacone przez pracodawców oraz dotacje budżetu. Składki na Fundusz będą opłacane przez firmy za tych pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ich opłacania powstanie z dniem rozpoczęcia wykonywania pracy, a ustanie dopiero po zaprzestaniu wykonywania prac. Składka wyniesie 3 proc. pensji brutto pracownika.”