Puls Biznesu: Minister finansów oszczędza na deregulacji

Zapraszamy do lektury artykułu z „Pulsu Biznesu” na temat ingerencji Ministerstwa Finansów w projekty deregulacyjne proponowane przez Ministerstwo Gospodarki. Plany oszczędnościowe MF destrukcyjnie wpływają na próby ułatwień podatkowych dla przedsiębiorców.

Najnowsza, styczniowa wersja czwartego pakietu deregulacyjnego jest uboższa o siedem zmian podatkowych, które znajdowały się w nim na początku października 2012 roku:
•    uproszczenie zasad najmu,
•    podniesienie limitów zwalniających z VAT prezentów o małej wartości,
•    objęcie wszystkich podatników korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego możliwością kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego,
•    zniesienie opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty podatku od przywożonych z UE pojazdów, które są dopuszczane do ruchu na terytorium Polski,
•    zniesienie ograniczeń w zwolnieniu z VAT nieodpłatnego przekazywania produktów spożywczych przez handlowców czy dystrybutorów organizacjom pożytku publicznego na ich działalność charytatywną,
•    zmiana sposobu liczenia 5-letniego terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej VAT,
•    skrócenie do 2 lat okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne, ponieważ byłoby to odstępstwo od zasady 5 lat przechowywania ewidencji prowadzonych dla celów rozliczenia podatku.

Więcej:pb.pl
30.01.2013
Iwona Jackowska
LINK