Od 1 marca 2013 wchodzą nowe druki

14 września 2012 roku Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Zmiany dotyczą adaptacji systemu egzaminów, przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze, do modernizacji kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się 1 września 2012 r. Obejmują one egzaminy w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 października 2012 – Dziennik Ustaw z dnia 10 października 2012 r., pozycja 1117.

Konsekwencją wprowadzenia nowego rozporządzenia jest zmiana stosowanych dotychczas druków. Dokument wprowadza nowe wzory świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, które będą zawierały elementy zabezpieczające dokument (m.in. farba UV). Nowe druki będą stosowane od 1 marca 2013 r. i będą drukowane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, z którą ZRP podpisał umowę.

Treść rozporządzenia w załączniku