Puls biznesu: Małe firmy nie wierzą w koniec kryzysu

„Nastroje małych i średnich firm są kiepskie, choć wyniki finansowe nie są złe.” – czytamy w Pulsie biznesu. „Przedsiębiorcom nie jest do śmiechu. Wskaźnik nastrojów małych firm zbadany przez Skaner Sektora MŚP (opracowany przez firmę KerallaReasearch) wyniósł minus 61 punktów.”

„Z sondażu wynika, że największy wpływ na humor przedsiębiorców miała ich ocena ostatnich miesięcy w krajowej gospodarce. Nieco więcej optymizmu kryje się w ich ocenie własnych firm.”

„Zdaniem Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, do małych przedsiębiorców kryzys dociera później, ale uderza w nich dużo mocniej niż w gigantów rynku. – Każdy sygnał o pogłębiającym się bezrobociu czy wzroście cen benzyny odbija się na nastrojach i interesach małych i średnich przedsiębiorców, Zima, niestety nie zwiastuje poprawy sytuacji. Problemy będą mieli zwłaszcza budowlańcy – mówi Jerzy Bartnik.”

„Jego zdaniem powodów do trosk firm z grupy MŚP dostarczają też banki i brak alternatywy na wsparcie finansowe. Nawet najdrobniejsze kłopoty z płynnością firmy czy jej kontrahenta często stawiają przedsiębiorców pod ścianą. Mali przedsiębiorcy nie wierzą również analitykom wieszczącym koniec kryzysu”.

Więcej: Puls Biznesu