Grupa Wyszehradzka wspólnie o Small Business Act, edukacji i bankach

Piękne naddunajskie miasto Esztergom gościło 10 września br. przedstawicieli krajowych organizacji rzemiosła z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Prezes Jerzy Bartnik, Zastępca Prezesa Tadeusz Kliś, Dyrektor Generalny Elżbieta Znosko-Łapczyńska, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Jolanta Kosakowska oraz Dyrektor Zespołu Funduszy Unijnych Norberta Pruszanowskiego.

Pierwszą część spotkania zdominował temat oświaty. Jolanta Kosakowska przedstawiła system kształcenia zawodowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dualnej. Przedstawiciele pozostałych organizacji przyznali, że polski system jest najlepiej rozwinięty i warto czerpać z jego doświadczeń. Wyrazili też nadzieję, że uda się wspólnie przygotować wspólny ponadnarodowy projekt dot. oświaty zawodowej.

Prezes ZRP Jerzy Bartnik poruszył temat finansowania mikro- i małych firm. Wyraził przekonanie, że funkcjonujący system bankowy, że względu na wysokie i kosztowne zabezpieczenia nie jest w stanie przedstawić sensownej oferty dla małych przedsiębiorstw. Rozwiązaniem – zdaniem Prezesa Bartnika – mogłyby być specjalne fundusze tworzone przez rząd, samorządy terytorialne i gospodarcze.

Gospodarz spotkania – węgierska organizacja IPOSZ – przygotowała projekt deklaracji dotyczącej Small Business Act, w której wezwano zarówno Unię Europejską, jak i władze narodowe do rzeczywistego wdrożenia postanowień tej europejskiej „konstytucji” dla małych firm. Jej podpisanie zwieńczyło posiedzenie „Grupy Wyszehradzkiej”. Dokument ten zostanie przedstawiony innym narodowym organizacjom rzemiosła z UE podczas posiedzenia Prezydium UEAPME w Madrycie 23 października br.